Thema

Introductie

Hoe vaak hebt u dit jaar een kunstmuseum bezocht? En hoeveel films en series heeft u dit jaar al gekeken? Grote kans dat het aantal uur dat u naar musea bent geweest in het niet valt bij het aantal dat u achter een beeldscherm bent gekropen.

Dit kan gebracht worden als verloedering van de samenleving, een samenleving die geen aandacht meer heeft voor kunst. Het kan echter ook zijn dat oude kunstvormen vervangen worden door nieuwe kunstvormen. Misschien is het wel zo dat beide kunstvormen zijn, en dat idealiter beide kunstvormen door u worden gekend en bewonderd.

Het thema van de WiCo 2016 betreft Nachtwacht of Netflix. Tijdens het inhoudelijke deel van de conferentie willen we stilstaan bij deze vragen, en samen met u kennismaken met allerlei verschillende kunstuitingen door de tijd heen. Kunst van vandaag de dag en uit vroegere tijden passeren de revue, waarbij we ook aandacht besteden aan de rol van religie in kunst.

 Kunst, wellicht komt er slechts een vraagteken bij u naar boven bij het horen van het woord. Of louter vreugde. Of een onbestemd gevoel. Wat het ook is; graag nodigen we u van harte uit om erbij te zijn en u samen met ons te verdiepen in kunst.

Nachtwacht of Netflix: “A Game of Thrones”

Themamoment I - Kunstgeschiedenis: van nul tot nu
Lector: Wouter Prins

Tijdens lezing 1 worden we aan de hand genomen langs kunstuitingen door de tijd heen. De lector laat ons zien hoe kunst zich heeft ontwikkeld en hoe onze voorouders er vorm en inhoud aan gaven. Onder meer vragen als “wat is wanneer kunst?”, “welke invloed heeft de tijd waarin het tot stand komt op kunst?” en “hoe tijdloos is kunst?” krijgen een podium. De lezing dient als grondige en onmisbare basis voor een goede behandeling van ons thema: kunst en kunst, is er sprake van een game of thrones?

Themamoment II - Hedendaagse/moderne kunstvormen: film
Lector: Joël Valk

Waar themamoment I een overzicht wil bieden van kunstvormen door de eeuwen heen, gaat themamoment II in op een specifieke kunstvorm. Het is een kunstvorm waarover ook wel getwist wordt of het wel kunst is: film. Meer in het bijzonder zal er gericht worden op de verhouding tussen film en religie. De lezing zal gehouden worden door Joël Valk. Hij is docent en onderwijsontwikkelaar en richt zich op religie, cultuur en film. Hij was onder andere betrokken bij het opzetten van een minor Film aan de Christelijke Hogeschool Ede. Aan de hand van fragmenten uit verschillende films zal hij stilstaan bij de vraag hoe religie precies tot uiting komt in beelden. Daarnaast hopen we in te gaan op de vraag hoe we die uitingen in films moeten waarderen. Moeten we alles klakkeloos accepteren of zijn sommige onderwerpen verboden terrein? Kan een film dienen tot geloofsopbouw? Op deze en andere vragen hopen we tijdens de lezing in te gaan en na de lezing is er uiteraard tijd om met de lector in discussie te gaan over dit onderwerp.