Kascontrolecie

Kascontrolecie
De kascontrolecommissie controleert de financiële administratie van de C.S.F.R. en deelt de vergadering van de C.S.F.R. haar bevindingen mee. Formeel gezegd beoordeelt zij of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de samenstelling van het vermogen en het resultaat, in overeenstemming met in Nederland aanvaarde grondslagen over financiële verslaggeving en of de jaarrekening voldoet aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgelijk Wetboek.

Leden
Ama. Hester Markus (P)
Am. Mariska van Bennekom (I)
Ama. Pieter Zandijk (A)