LPC

LPC
De LPC (Landelijke Publiciteitscommissie) is een team van vijf enthousiaste mensen dat zorgt voor de naamsbekendheid van de C.S.F.R. en het indirect werven van leden. Dit doet zij door het houden van stands op conferenties, jongerendagen en infomarkten. De commissie onderhoudt contact met voor de C.S.F.R. relevante scholen en met alle publiciteits- en eerstejaarscommissies in het land. Ook zorgt ze voor landelijk promotiemateriaal. De zittingsduur in deze commissie is bij voorkeur minimaal 2 jaar.

Leden
Am. Corstiaan Anker (p) (I)
Ama. Lilian Boot (S)
Ama. Wilma van Heusden (S)
Am. Roy Ponsteen (A)


 

Emailadres
lpc@csfr.nl