Lustrumcie

Het laatste lustrum is gevierd in 2016 met een congresdag. Het volgende lustrum zal dus plaatsvinden in D.V. 2021. Hieronder worden de leden van de lustrum- en lustrumsubcommissies van 2016 weergegeven.

Lustrumcommissie
Ama Nelleke Bleijenberg (A)
Am. Jan van Duijn (P)
Am. Jacco Oomen (p) (QV)
Ama Mirjam Roukema (P)
Ama Astrid Westerink (S) 

HH-cie lustrum
Am. Jan van Duijn (p) (P)
Ama Léonie de Baat (P)
Ama Marieke van Persie (S)
Ama Eline Kwekkenboom (I)

Lustrumbundelcommissie
Ama. Nelleke Bleijenbergh (p) (A)
Am. Evert van Beek (JC)
Ama. Marije Dingemanse (P)
Am. Jan-Willem Kortlever (DG)
Ama. Riëlle Hogchem (A)

PR-cie lustrum
Ama Mirjam Roukema (p) (P)
Am. Steven Both (I)
Ama Hennie van Vlastuin (S)
Am. Pieter Zandijk (A)

Aqcuisitie Lustrum 
Ama Astrid Westerink (p) (S)
Am. Henco van Ommeren (QV)
Am. Rudolf Rebel (I)