SAC

SAC
SAC staat voor Studie- en Archiefcommissie. De SAC observeert en stimuleert het studiekarakter binnen de C.S.F.R. en draagt zorg voor een toegankelijk archief. Het beheren van het Datapaleis met bijbel- en studiekring materiaal en documenten ronden halfjaarthema's is een van haar taken. Ook verstrekt de SAC adviezen aan het landelijk bestuur en dispuutsbesturen. Daarnaast verzorgt zij de inhoud en verspreiding van de SAC-gids en de Besturen-SAC-gids.

Leden 
Am. Bart Fraanje (S)
Am. Peter Kranenburg (P)

Am. Jan Joost Valster (S)
Am. Casimir Zoutendijk (p) (S)

E-mailadres
sac@csfr.nl