DC Montagecie

De DC Montagecie zorgt voor de opmaak van de De Civitate, het landelijke orgaan van de C.S.F.R. De commissie draagt er zorg voor dat de De Civitate van losse artikelen en advertenties (zoals die door de DC Redactie aangeleverd worden) tot een mooi geheel worden gemaakt. Dat geheel gaat dan via de DC Redactie naar de drukker.

Leden (QV)
Am. Andre Bussink
Am. Martijn Bongiovanni
Am. Maarten Dorrestein

E-mailadres
montage@csfr.nl