Commissies

Binnen de C.S.F.R. zijn veel verschillende commissies actief. Hieronder worden de commissies van de C.S.F.R. toegelicht.

Acquisitiecie

Deze commissie is verantwoordelijk voor sponsoring en advertenties. Wilt u een advertentie plaatsen? Bekijk hier de mogelijkheden.

E-mailadres
acquisitie@csfr.nl

Bullencie

De bullencommissie is verantwoordelijk voor het vervaardigen van bullen en linten, zoals deze ontvangen worden door de nieuwe leden die geïnstalleerd als lid van de C.S.F.R. zijn direct na de installatie. Binnen de commissie wordt onderscheid gemaakt in de leden; twee leden zijn de zogenaamde ‘plakkenbakkerts’ – zij verzorgen de linten, de overige leden zijn de ‘bullenschrijverts’ – zij kalligraferen namen en data op de bullen.

E-mailadres
bullencie@csfr.nl

DC Redactie

De DC Redactie zorgt voor de inhoud van de ‘De Civitate’. Deze commissie checkt en beoordeeld alle binnengekomen artikelen, houdt interviews met allerlei mensen, waaronder (oud-)leden en zorgt er samen met de DC Montagecie voor dat er elke twee maanden een prachtig exemplaar van de ‘De Civitate’ bij leden en belangstellenden op de mat ligt.

E-mailadres
dc@csfr.nl
redactie@csfr.nl

Kascontrolecie

De kascontrolecommissie controleert de financiële administratie van de C.S.F.R. en deelt de vergadering van de C.S.F.R. haar bevindingen mee. Formeel gezegd beoordeelt zij of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de samenstelling van het vermogen en het resultaat, in overeenstemming met in Nederland aanvaarde grondslagen over financiële verslaggeving en of de jaarrekening voldoet aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgelijk Wetboek.

PCC

De PCC (Publiciteitscommissie der C.S.F.R.) is een team van vijf enthousiaste mensen dat zorgt voor de naamsbekendheid van de C.S.F.R. en het indirect werven van leden. Dit doet zij door het houden van stands op conferenties, jongerendagen en infomarkten. De commissie onderhoudt contact met voor de C.S.F.R. relevante scholen en met alle publiciteits- en eerstejaarscommissies in het land. Ook zorgt ze voor promotiemateriaal. De zittingsduur in deze commissie is bij voorkeur minimaal 2 jaar.

Emailadres
pcc@csfr.nl

SAC

SAC staat voor Studie- en Archiefcommissie. De SAC observeert en stimuleert het studiekarakter binnen de C.S.F.R. en draagt zorg voor een toegankelijk archief. Het beheren van het Datapaleis met bijbel- en studiekring materiaal en documenten ronden halfjaarthema’s is een van haar taken. Ook verstrekt de SAC adviezen aan het C.S.F.R.-bestuur en dispuutsbesturen. Daarnaast verzorgt zij de inhoud en verspreiding van de SAC-gids en de Besturen-SAC-gids.

E-mailadres
sac@csfr.nl

Sportdagcie

De Sportdagcie is verantwoordelijk voor het organiseren van de landelijke sportdag van de C.S.F.R. Op deze dag beoefenen Civieten uit het hele land verschillende sporten met elkaar, waarna er gegeten (en geborreld) wordt.

E-mailadres
sportdag@csfr.nl

Webcie

De webcie houdt zich bezig met de website van de C.S.F.R., waarop u zich momenteel bevindt. Deze website is door de webcie gebouwd en wordt door hen onderhouden. Aan de site hangt ook het Datapaleis waarin allerlei informatie beschikbaar is voor de leden. Onze postmaster verzorgt een goede coördinatie van het e-mailverkeer binnen de vereniging; denk hierbij aan de periodiek wisselende besturen en commissies.

E-mailadres
webcie@csfr.nl