Thema

Amicae et amici,

Terreur is overal. Althans, zo lijkt het. De kranten staan er bol van, de media raken er niet over uitgepraat en ons brein krijgt geen rust van de gewelddadige beelden die het dagelijks moet verwerken. Maar is het gevaar van terreur zo groot als het lijkt? Is dat geen gevolg van het feit dat het wereldgebeuren tegenwoordig onder een vergrootglas ligt en via een onophoudelijke stroom aan nieuwsberichten en middels allerlei kanalen tot ons komt?

Van 27 december t/m 30 december 2019 hopen we tijdens de jaarlijkse Winter Conferentie (WiCo) uitgebreid stil te staan bij dergelijke vragen onder leiding van onze conferentiepraeses: Paula van den Broek. Aan de hand van drie themamomenten zullen we reflecteren op het thema ‘Terreur buiten de deur?’. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken.

Op vrijdag 27 december zal Mark Dechesne een inleidende lezing geven vanuit historisch perspectief over terreur door de eeuwen heen. De lector gaat met ons terug in de tijd om even uit te zoomen op het thema en een indicatie te geven van hoe de huidige terreur zich verhoudt tot terreur in vroeger tijden. Hoe groot is het probleem van terreur nu echt in vergelijking met voorgaande perioden in de wereldgeschiedenis? Een verfrissend uitstapje van emoties als angst en bezorgdheid naar koude feiten.

Zaterdag 28 december hopen we vanuit sociologisch perspectief een lezing te houden over de maatschappelijke gevolgen van terreur. Liesbeth van der Heide, deskundige op het gebied van terreur, zal vertellen over het effect van terreur op de maatschappij en haar visie op hoe terreur het meest effectief aangepakt kan worden. Moeten we terreur bijvoorbeeld buiten een spreekwoordelijke deur houden, moeten we het zo min mogelijk een podium geven, omdat we het anders in de hand werken? Of juist niet?

Op zondag 29 december zal het laatste themamoment plaatsvinden; toepasselijk vanuit religieus perspectief. Er zal een preek gehouden worden waarin aandacht besteed wordt aan terreur. Ook is er de mogelijkheid Bijbelstudies te houden over wat de Bijbel ons over het thema terreur te zeggen heeft. Een onderwerp dat gevoelige snaren opwerpt en zodoende een hoop gespreksstof biedt. Zoals u ziet biedt de komende WiCo u dus een breed scala aan informatie over dit actuele en relevante onderwerp. En dit zijn nog slechts de ‘geregisseerde’ momenten: uiteraard blijft er genoeg tijd over om op ongedwongen manier met elkaar verder te praten over het thema en andere zaken. Wij zien ernaar uit deze conferentie samen met u te mogen beleven en heten u van harte welkom in Lunteren!

Met amicale groet,
h.t. WiCoCie, bestaande uit:
Jarno de Graaf (praeses), Maarten Batenburg, Mariëlle van Berkum, Erik Bogerd, Elize de Bruin,
Willemien van den Dorpel en Jos van der Sterre