Thema

Thema ZoCo 2018: De aorta van de Schrift

“De aorta van de Schrift”. Aan welk element van het christelijk geloof zou u deze benaming willen geven? Welk onderdeel van de Bijbel is dusdanig belangrijk dat met recht gezegd kan worden dat het de levensader ervan vormt? De lector voor de ZoCo van 2018, ds. Van Campen, gebruikte deze woorden om het belang van het ‘koninkrijk van God’ aan te geven. Dat is dan ook waar we met elkaar over willen nadenken.

Ongetwijfeld is de term op zichzelf u niet onbekend. Dat Jezus Koning is, weten we allemaal en horen we ook met enige regelmaat in preken of op Bijbelstudies. We zingen over Koning Jezus en zijn rijk in ontelbare verschillende liederen. We leerden al vroeg de tekst (of het liedje) ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ uit Mattheüs 6. Wat stelt u zich echter voor als u aan dit koninkrijk denkt? Wat houdt het in dat God Koning is? En vooral: hoe gaat u ermee om dat u burger bent van dit koninkrijk? Dat is waar we, onder leiding van ds. Van Campen, met elkaar over willen nadenken, aan de hand van twee hoofdvragen:

- Wat houdt het koninkrijk van God in?
Door heel de Bijbel heen wordt over dit koninkrijk gesproken. Al in het Oude Testament komt het naar voren. Jezus Zelf haalt het koninkrijk van zijn Vader tientallen malen aan, en ook daarna wordt het in de Handelingen en in verschillende brieven herhaaldelijk genoemd. Genoeg reden dus om eens te kijken naar wat erover wordt gezegd en wat dat te betekenen heeft.

- Wat betekent het voor ons dat wij burgers zijn van Gods koninkrijk?
Als kinderen van de Vader zijn wij ook burgers van zijn rijk. Dit wordt onder andere geïllustreerd in de Sacramenten. Toch kan het voor ons wat abstract blijven, als het gaat om hoe we dat burgerschap invullen. Tegelijk geeft dit burgerschap ons een nieuw en schitterend toekomstperspectief. Ook deze dingen zal ds. Van Campen in zijn lezing behandelen.

Zoals al eerder is aangekondigd, willen we tijdens deze conferentie de focus meer leggen op bezinning dan dat in vorige conferenties is gebeurd. Dit zal gedaan worden door verschillende activiteiten, waarvan een aantal nog uitgewerkt moet worden. Ook zullen er workshops gehouden worden, waarin wordt ingegaan op het principe van ‘bezinning’ en hoe dat persoonlijk kan worden ingevuld. In het huishoudelijk overzicht kunt u meer informatie hierover vinden.

Amicaliter,
Uw ZoCoCie