Debatwedstrijd

Waarde amicae et amici, 

"discussie als een spreekspel". Zoals ons Lied der C.S.F.R. ons leert, moeten wij discussiëren. Elkaar in respect en amicaliteit, maar ook kritisch en bevragend tegemoet komen. En dit moet niet alleen op HHV's, nee! Dit kan veel breder.
Als aankomende politici, bestuurders en invloedrijken van onze maatschappij, is het essentieel een bepaalde set aan vaardigheden te hebben in het 'spreekspel'. Een kunst van beargumenteren en presenteren, maar bovenal van overtuigen.

Op 20 mei zullen de disputen het tegen elkaar opnemen in dit spreekspel. In dé strijd der disputen zullen teams elkaar het retorische vuur aan de schenen leggen, aandachtig beoordeeld door een deskundige jury van oud-leden.

Amicae amicique, u wordt van harte uitgenodigd uw dispuut te vertegenwoordigen en uw team te supporten. Daarvoor bent u welkom in de Wilhelminakerk te Utrecht, op 20 mei. Vanaf 19:00 begint de inloop, de wedstrijd zal aanvangen om 19:30.

We hopen u te zien!