ifes

IFES is een internationale overkoepelende organisatie voor christelijke studentenverenigingen. De naam staat voor International Fellowship of Evangelical Students. Over heel de wereld hebben christenstudenten zich verenigd om het evangelie uit te dragen, de Bijbel te bestuderen, intellectueel gevormd te worden en elkaar op te bouwen in het leven als christen. In Nederland zijn zo’n 40 plaatselijke verenigingen (C.S.F.R., C.S.R. Delft, Ichthus, RSK, een aantal VGS-en en ghbo-verenigingen en 6 theologieverenigingen) aangesloten. Bij IFES-Nederland staan drie dingen centraal: bidden, Bijbellezen en getuigen.

IFES Nederland organiseert verschillende activiteiten, zoals de Live It!- en de Read It!-conferentie, die vrij toegankelijk zijn. Ook zijn er in de meeste steden studentenwerkers aan het werk. Deze studentenwerker brengt bezoeken aan de verenigingen en is aanspreekpunt voor zowel leden als besturen. Verder heeft IFES internationale conferenties in allerlei landen, waar je buitenlandse christelijke studenten kunt ontmoeten en evangelisatieprojecten waaraan je kunt deelnemen, zoals een IFES InterAction Team (Summerteam of Yearteam).

Contact
Heb je nog vragen? Je kunt IFES altijd telefonisch of per mail bereiken. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om een keer langs te komen! De IFES-contactpersoon van de C.S.F.R. is Frank Duijzer. Hij is studentenwerker bij IFES.  

Bezoekadres IFES
IFES-Nederland
Brouwersgracht 152 
3901 CM Veenendaal 

Postadres IFES
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

T: 030-2942800
E: info@ifes.nl
I: www.ifes.nl
www.ifesworld.org

Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00.