Het lied der C.S.F.R.

1. Continu vervloeien de culturen
Vast geworteld onze civitas
In het Woord dat alles kan verduren
Hoop, geloof en liefde als kompas

Refrein:
Civitas, jong in eeuwoude traditie
In uw kring jongleert men amicaal
Hecht de band in een veelheid van posities
Proeve van het eenheidsideaal.

2. In Delft ’t juweel gedolven uit Johannes
Leiden strijdt en gordt de wapens om
Amstelo: enigma is het stigma
Uit de kelder gloort de Sola-zon

3. Vaste grond vond Ichthus rond de haven
Hoog houdt Yir’ de amicale band
“Koop de waarheid” klinkt het uit het zuiden
Wagening’ bewaart het groene pand

4. In de Waalstad klinkt de vraag “Waarhenen?”
Confereren ieder jaar tweemaal.
Op HV’s discussie als een spreekspel.
Nieuwe leden zetten grif hun haal.

5. Tel DC als klankbord voor opinies
Proeftuin voor het jonge schrijftalent
Wie daarnaast zich verder wil belezen
Neemt een Wapenveld-abonnement

6. Altijd maar studeren gaat vervelen
Integrale amicitia:
Sport met mede-intellectuelen
Muzikaal getinte varia

7. Staande in de wereld, vele vragen
Zustergroepen, weet u daar ook van?
Maar gelukkig worden wij gedragen
Door ’t vertrouwen van de achterban