Over ons

De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag. De C.S.F.R. biedt een plek om nieuwe vrienden te ontmoeten in de omgeving van je studentenstad. Met elkaar studeer je, bestudeer je de Bijbel en leer je te staan voor je overtuiging. Je studententijd is een zoektocht, bij ons zoek je samen naar antwoorden op vragen die in deze tijd bij jou opkomen. De C.S.F.R. biedt ook de ruimte om te ontplooien door jezelf te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en door allerlei zaken te organiseren.

Structuur

De C.S.F.R. is een grote vereniging met een landelijk bestuur. Ook de negen disputen, verspreid over studentensteden, hebben elk een eigen bestuur. Wij hebben als doelstelling om voor onze leden de mogelijkheid tot bezinning op hun toekomstige verantwoordelijkheid in kerk en samenleving te creëren. In het kader van deze doelstelling worden op de disputen onder andere Bijbelkringen, lezingen, studiekringen, borrels en andere verdiepende activiteiten georganiseerd.

Naast deze plaatselijke activiteiten zijn er landelijke activiteiten waarop studenten van verschillende disputen en oud-leden elkaar kunnen ontmoeten, zoals tweejaarlijkse conferenties, lezingen en sport- of muziekdagen.

De nadruk ligt op de activiteiten binnen het dispuut. Plaatselijk bestuderen we de Bijbel, onze gereformeerde beginselen en overige wereldbeschouwingen. Ook is er veel tijd voor het opbouwen van onderlinge vriendschappen. Dat noemen wij ook wel ‘amicitia’. De amicitia komt tot uiting tijdens activiteiten zoals borrels, weekenden, gala’s, buitenlandse reizen en nog veel meer. Bij ons wordt u studentikoos! Komt u gerust eens een kijkje nemen!

Geschiedenis

Het begin van de C.S.F.R. vinden we zowel in Delft als in Utrecht. In 1949 besloot een aantal studenten van de Gereformeerde Gemeenten in Delft om ter versteviging van de onderlinge contacten regelmatig bijeen te komen. Op deze bijeenkomsten werden onderwerpen van levensbeschouwelijke en praktische aard besproken. Eind 1950 werd besloten de ontstane contacten in de vorm van een dispuut op interkerkelijke basis met duidelijk omschreven grondslag voort te zetten.

Ook in Utrecht werd besloten om een dispuut op te richten door een viertal leden van de SSR (Societas Studiosorum Reformatorum). Aanvankelijk was dit dispuut bedoeld om met elkaar de gerezen twijfels over de grondbeginselen van de SGP te bespreken. In 1951 werd dit dispuut opgeheven en werd het dispuut “Sola Scriptura” opgericht.

Tussen de disputen in Delft en Utrecht ontstonden uitgebreide contacten. Tijdens het eerste gezamenlijke zomerkamp in 1950 werd besloten een ‘Calvinistisch maandblad voor academici’ met de naam Wapenveld uit te geven. Op het tweede zomerkamp werd op 13 juli 1951 de C.S.F.R. opgericht.

De C.S.F.R. bestaat nu uit de volgdende disputen:

  • Johannes Calvijn te Delft (sinds 1950)
  • Sola Scriptura te Utrecht (sinds 1951)
  • Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. te Amsterdam (sinds 1958)
  • Ichthus te Rotterdam (sinds 1959)
  • Panoplia te Leiden (sinds 1963)
  • Dei Gratia te Wageningen (sinds 1971)
  • Yir’at ‘Adonay te Groningen (sinds 1976)
  • Emèt Qenee te Eindhoven / Tilburg (sinds 1994)
  • Quo Vadis te Nijmegen (sinds 2008)

ONTMOETING

Op de C.S.F.R. hebben wij de mogelijkheid om veel nieuwe studenten te leren kennen. Dit is leuk en leerzaam. Samen sluiten wij vriendschappen voor het leven, gaan wij naar gala’s en borrels, proosten wij op geluk en praten wij tot in de late uurtjes over geloof, overtuiging en toekomst en de grote maatschappelijke thema’s.

OVERTUIGING

De C.S.F.R. is een vereniging gebaseerd op het Reformatorisch gedachtegoed. Wij hebben dan ook als doel om deze grondslag te besturen en ons te verdiepen in de Bijbel en ons geloof. Duik samen met andere leden in  grote vragen van het leven en zoek samen naar antwoorden.

ONTPLOOIING

Op de C.S.F.R. zijn er veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Geniet van het studentikoze spel, neem plaats in commissies of besturen en ontdek je eigen talenten. Samen bereiden wij ons voor op latere verantwoordelijkheid in kerk en samenleving!