R.R.Q.R.

De RRQR is de oudledenvereniging van de C.S.F.R. Ze heeft als volledige naam ‘Reunitas Reformata Quia Reformanda’.

De vereniging heeft als belangrijkste doel de band tussen oudleden van de C.S.F.R. te onderhouden en de bezinning bij haar leden te stimuleren op de relatie tussen geloof en cultuur. Die bezinning is en blijft immers wenselijk en noodzakelijk. Na het afstuderen verandert er veel in je leven, zowel beroepshalve als persoonlijk. Er komen veel nieuwe vragen op je af en ‘oude’ vragen worden ineens weer actueel. De RRQR is een middel om te zoeken naar antwoorden op die vragen.

De leden van de RRQR willen nadenken over vele terreinen van onze samenleving. Zo wordt aandacht besteed aan wetenschap, maatschappij, milieu, theologie en kunst. De resultaten van die bezinning moeten uiteindelijk dienstbaar zijn aan de kerk en aan onze naasten in brede zin. Bij die bezinning vormt de gemeenschappelijke gereformeerde traditie een belangrijk referentiekader. Om die doelstelling te bereiken ontplooit de RRQR verschillende activiteiten. Er is een eigen, een jaarlijks congres en er zijn studiekringen.

Wapenveld
Leden van de RRQR ontvangen het verenigingsblad ‘Wapenveld’. Als C.S.F.R.-lid heb je er al kennis mee kunnen maken, omdat het toegezonden wordt aan de ouderejaars leden van de C.S.F.R. Het blad heet naar het gelijknamige Veluwse plaatsje, waar in 1950 een groep studenten bij elkaar kwam om zich – ook al – te bezinnen op de doorwerking van het christelijk geloof in de maatschappij. Zij besloten – om het onderling contact te onderhouden – tot het uitgeven van een tijdschrift. Een jaar later werd de C.S.F.R. geboren.

De ondertitel van het tijdschrift luidt: christelijk perspectief op geloof en cultuur. Aan veel aspecten van die relatie wordt aandacht besteed. De variatie aan besproken onderwerpen is dan ook groot. Hiermee wordt recht gedaan aan de veelheid van disciplines bij de RRQR-leden. Bovendien wordt het blad daardoor aantrekkelijk voor zoveel mogelijk leden.

Wapenveld heeft een eigen website: www.wapenveldonline.nl. Veel reeds gepubliceerde artikelen zijn via deze website te raadplegen.

Relatie C.S.F.R.
De RRQR onderhoudt op vele manieren de banden met de C.S.F.R. De besturen komen twee keer per jaar samen. Over en weer worden zoveel mogelijk de conferenties bezocht. De RRQR verzorgt de jaarlijkse presidestraining voor de dispuutsbesturen van de C.S.F.R. Ook de oudledenadministratie is bij de RRQR ondergebracht. Uit de RRQR-contributies wordt de C.S.F.R. financieel gesteund. Op de zomerconferenties van de C.S.F.R. wordt traditiegetrouw een voetbalwedstrijd tussen beide verenigingen gespeeld, waarbij gestreden wordt om de prof. dr. A.A. van Rulerbokaal.

Voor meer info over de RRQR bezoekt u de website: www.rrqr.nl.