VERENIGINGSBLAD

de civitate

De Civitate is het orgaan van de vereniging. Het is ontstaan als afsplitsing van het ledenblad Wapenveld dat daarna onder die naam verder ging als orgaan van de RRQR, de oud-ledenvereniging.

In ‘de DC’, zoals De Civitate vaak liefkozend wordt genoemd, kunnen leden hun schrijftalent etaleren. Het blad kent een diverse inhoud: onder andere interviews, thema-artikelen, opiniepeilingen, boekrecensies en verenigingsnieuws.